V roce 2006 vstoupily v platnost normy řady EN pro ocelová lana. Tím pozbyly platnosti národní normy pro ocelová lana ČSN a DIN.

Krom harmonizace norem pro evropský trh (EU) došlo také ke zrušení číselných kategorizací konstrukcí. Rozšířením konstrukcí, modulů, typů pramenů, druhů duší apod. a finalizačními úpravami se stalo nemožným „zkrotit“ všechny myslitelné výrobní kombinace do formy číselné kombinace, jak jsme byli zvyklí např. u ČSN

Často se možná dostanete do situace, kdy máte zajistit lano neznáme konstrukce, ale znáte pouze označení lana podle již neplatných ČSN nebo DIN.

Na našich stránkách nabízíme možnost vyhledání podle ČSN nebo DIN.

Podmínkou ovšem je dodržení formátu zápisu hledané normy ve vyhledávacím poli.

Příklad pro nejpoužívanější konstrukci 6x37M-FC podle EN 12385-4:

  • ČSN ve formátu např. ČSN 02 4324 nebo 02 4324 nebo 4324. (nutnost dodržení mezery mezi 02 a 4324). Nezadávejte, prosím, doplňkové číslice za tečkou, které specifikují lana podle pevnostní třídy a směru a smyslu vinutí viz. Tabulka: doplňkové číslice
  • DIN ve formátu DIN 3066 nebo 3066